PATINATGE DE VELOCITATResultats de les darreres competicions, temporada 2016
La secció està dirigida per Laureà Sintes (entrenador i corredor) Tlf- 93 723 79 25.
Email: sec-patinatge@pcnickys.com